top of page
1677187360246.jpg

PA JWE AK LAVNI OU!

MW SE LISANSYE ADALBERTO PEREZ AREVALO!

Mwen se yon avoka imigrasyon reyèl!

Louvri kòd QR ki anba a, ekri non mwen epi verifye lisans pwofesyonèl mwen kòm yon avoka otorize pou reprezante ou devan gouvènman Meksiken an...

qrcode_www.cedulaprofesional.sep.gob.mx.png
images (4).jpg

Arevalo & Meyers: Immigration Lawyers L.L.P.

Lic. Adalberto Pérez Arévalo (Licencia Profesional 9949589)

Abogado Notario y Actuario con especialidad en Derecho Migratorio y U.S. Immigration Law.

Èske ou te antre nan Meksik san papye epi ou bezwen dokiman ofisyèl pou kontinye sou wout ou nan Etazini?

Eske ou deja mande sekirite-konduit ou pou ale Ozetazini nan INM oswa COMAR, men yo pa asiste ou oswa yo ba ou yon randevou pou yon entèvyou nan yon dat byen lwen? 

KONTAKTEM KONSA OU PAP PEDI REV OU KISE ALE ETAZINI!

  1. Mwen pral reprezante ou agresif devan gouvènman Meksik la...

  2. Mwen pral lajistis INM-COMAR nan yon tribinal federal pou vyolasyon dwa moun ou... 

  3. Map fè w jwenn LÒD YON JIJ FEDERAL ki pral fòse INM-COMAR ba w yon dokiman sòti ki pèmèt ou vwayaje legalman nan nenpòt vil nan nò Meksik epi mande azil Ozetazini...

  4. Mwen pral rezoud ka w la nan VEN JOU BIZNI...

PRI A SE USD$500.00 (senk san dola Ameriken)...

Mwen pral reprezante w legalman sèlman si mwen sèten a 100% ke mwen pral genyen ka w la...
Mwen pèsonèlman asiste ou epi mwen ba ou dokiman imigrasyon ou yo pou ou ka kontinye sou wout ou nan peyi Etazini...

Mwen se sèl avoka imigrasyon ki garanti w alekri, nan yon kontra, benefis imigrasyon m ap jwenn ou...
Mwen siyen yon kontra avèk ou pou pwoteksyon legal ou: ou siyen avè m epi peye dirèkteman avè m...
Mwen pa aksepte peman lajan kach. Mwen aksepte sèlman depo labank ki prèv kontra ou te siyen avè m...
Kontra a dirèk avèk mwen: reprezantan mwen yo pa gen otorizasyon pou kolekte lajan nan men ou sou non mwen...

Ekri nou: gerencia@visadoamericano.com
Jwenn nou kòm Arevalo & Meyers WhatsApp: +52 2222 068633.

qrcode_www.visadoamericano.com (2).png
bottom of page